Books

आजची समाजरचना, तिचे स्वरूप व पुनर्बांधणी
कहाणी कष्टलाटांच्या पाणलोटाची
A Telling Tale
An Entrepreneur Deciphered
The Enlightened Entrepreneur
जैन हिल्सवरील जागरण भाग -1
जैन हिल्सवरील जागरण भाग -2
With Love Letter-to and from Dadaji
मुरलेलं लोणचं
ती आणि मी
वो और मैं
She & Me
Woh Te Mein (Gurmukhi)
उमलले संवाद भाग -1
उमलले संवाद भाग -2
वाघूरचं पाणी
एक न संपणारा प्रवास, ग्रामीण विकास!
वाकोदचा वटवृक्ष
पाषाणातून पाझर
सुजलाम् सुफलाम्
थेंबभर पाणी अनंत आकाश
जळगाव रत्न
मरूभूमीतून बाहेर
प्रतिसादः ती आणि मी
 
         
 

 

Bhavarlal Jain (Bhau)
         
Copyright 2014 Jain Irrigation Systems Ltd, All Rights Reserved